Land vrijkopen is niet zo ingewikkeld, maar er is wat moed en vertrouwen voor nodig.

Schenken
Jij schenkt aan stichting kapitaloceen. Met elke duizend euro aan schenkingen kopen we ongeveer 150 vierkante meter land vrij. Wij doen er alles aan dat dit land nooit weer terug in de markt komt, en beheren het volgens onze principes.

Doneer


Lenen
Jij leent geld aan Stichting Kapitaloceen door het aangaan van een lening van zelfgekozen waarde, met een minimale looptijd van twee jaar, zonder rente. Onze statuten waarborgen dat we het land dat we hiermee vrijkopen gebruiken zoals beschreven. Na de afgesproken tijd krijg je, als je dit wil, het zelfde bedrag teruggestort op je rekening.


Terugbetalen
Zodra een geldschieter haar geld terug wil (na minimaal twee jaar) neemt de stichting maximaal zes maanden om dit geld danwel bij nieuwe geldschieters te lenen, danwel te herfinancieren via donaties. De enige reden die onze statuten toelaat voor de verkoop van land is een onverhoopt gebrek aan geld(schieters). De leningen worden in dit geval terugbetaald met het geld uit de verkoop van het land.
Waar mogelijk lost de stichting ook tussentijds leningen af door middel van donaties.

Het eerste project is gefinancierd. Het eerste stuk land is vrijgekocht.

We zijn in een vroeg stadium van het tweede project. Doe mee en leen je kapitaal aan ons! Met elke duizend euro die je niet bij de bank maar bij de stichting parkeert kunnen we ongeveer 150 vierkante meter landbouwgrond kopen en omvormen.

Het maximale bedrag dat je aan ons kunt lenen is €150.000,-, om onze onafhankelijkheid te waarborgen.
De gangbare boer in Nederland heeft gemiddeld ongeveer 30 hectare landbouwgrond. Een idealistische boer met een zelfpluktuin heeft ongeveer één hectare tot haar beschikking. Één hectare is 10.000 vierkante meter, en zo groot als twee voetbalvelden.


Leen aan Stichting Kapitaloceen